Platforma wymiany informacji pomiędzy firmami pożyczkowymi

Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji

Inicjatywa wiodących instytucji pożyczkowych na rzecz odpowiedzialnego pożyczania, w ramach której współdzielą one dane o wnioskach i umowach swoich klientów.

Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji

Korzystanie w procesach decyzyjnych nie tylko ze swoich doświadczeń, lecz także pozostałych uczestników rynku pozwala przeprowadzać ocenę zdolności kredytowej klientów w jeszcze bardziej kompletny i kompleksowy sposób.

Dzięki tej możliwości współpracujące w ramach FWWI instytucje pożyczkowe realizują następujące cele:

  • wzrost efektywności operacyjnej (poprzez wzrost sprzedaży, redukcję złych kredytów oraz eliminację wyłudzeń);
  • dodatkowe korzyści dla klientów (lepsza oferta dla rzetelnych oraz ochrona przed spiralą zadłużenia);
  • wzmocnienie wizerunku branży (dzięki wysokim standardom współpracy i obiektywnym informacjom o rynku).

Jak funkcjonuje FWWI?

Współdzielenie danych między współpracującymi ze sobą uczestnikami FWWI odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej przez CRIF platformy programowej. Umożliwia ona wymianę dokładnie zdefiniowanych informacji o wnioskach i umowach pożyczkowych w ramach ściśle określonej grupy uczestników.

W oparciu o pozyskiwane bezpośrednio od klientów odpowiednie zgody, każdy uczestnik wymiany podczas procesowania wniosków o pożyczkę ma możliwość sięgnięcia po dane przetwarzane przez pozostałych uczestników. Pozyskane w ten sposób informacje o historii umów pożyczkowych, a także o składanych współpracującym pożyczkodawcom wnioskach wykorzystywane są w ocenie zdolności kredytowej pożyczkobiorców oraz wykrywaniu prób wyłudzeń.

Współdzielone w rozwiązaniu dane mają zawsze postać statystycznych agregatów. Z jednej strony zawierają one wystarczającą do podejmowania decyzji ilość informacji, z drugiej chronią interesy poszczególnych uczestników.

CRIF Sp. z o.o. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i w swojej działalności kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do FWWI?

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z Regulaminem FWWI i upewnienie się, czy zainteresowany przystąpieniem podmiot spełnia podstawowe warunki uczestnictwa oraz potwierdzenie ich poprzez złożenie pisemnego wniosku do CRIF Sp. z o.o.

Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji to inicjatywa